Dodatek GDPR - Mikro DTP s.r.o. Plzeň

Přejít na obsah
Vyplněním Vašich některých osobních údajů se Mikro DTP s.r.o., se sídlem Hřbitovní 24, 31200 Plzeň, IČ 28867921, stane správcem Vašich osobních údajů.
Z právního titulu plnění smlouvy evidujeme u živností: Adresa (živnosti), DIČ fyzické osoby (živnosti), Dodací adresa (živnosti), Jméno, Příjmení, Telefon fyzické osoby (živnosti).
U objednávek a poptávek od firem evidujeme pouze jméno a příjmení pověřeného zaměstanance firmy, ostatní potřebné údaje jsou jen firemní.
Uvedené údaje zpracováváme za účelem vyřízení a dodávka zboží pro firmy nebo živnosti, neprodáváme zboží ani nenabízíme služby spotřebitelům. Dále údaje předáváme jen těmto subjektům: účetní firma Digamma MD s.r.o., dopravce PPL CZ s.r.o..
Vystavené doklady - faktury máme povinnost uchoval 10 let.
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností dodavatele tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email vladimir.belohuby@mikrodtp.cz nebo na sídlo naší společnosti:
Mikro DTP s.r.o., Hřbitovní 24, 31200 Plzeň.
Mikro DTP s.r.o.
Hřbitovní 24
312 00 Plzeň
Tel.: +420 776 777 966
po-pá 8.10-14.30(16) h.
etikety@mikrodtp.cz
Návrat na obsah