Vyhody flexotisku 2 - Mikro DTP s.r.o. Plzeň

Přejít na obsah
Výhody flexo tisku
Flexotisk je tisk z výšky. Využívá vlastnosti původního gumového štočku, který dobře přijíma a v tlaku dobře odevzdává barvu nízké viskozity, dále vlastnosti lihových barviv, které rychle zasychají. Dnes všechny tyto vlastnosti přinášejí pružné fotopolymerní štočky, vodou ředitelné a UV barvy. Neustále se zdokonalují konstrukce tiskových strojů, objevují se novinky v technice i technologii tisku.Princip flexotisku se stále zdokonaluje. Díky konstrukčnímu řešení barevníku, ale především díky stále lepší rozlišovací schopnosti a dalším vlastnostem tiskové formy se podstatně zlepšila reprodukční kvalita tisku. Tisk jemných pérovek, písma a především náročnějších vícebarevných předloh se zařazuje flexotisk v kvalitě vedle ofsetu a hlubotisku.

První flexotisk vznikl v Německu roku 1890, kde byl prvně využíván firmou Sperling na potisk balících papírů, obalů. Tiskovou formu tvořil vyřezávaný gumový válec (gumotisk). V Anglii firma Bibby Sarin and Son si nechávají patentovat ,,anilínový lis“. Po 2. sv. válce, stoupá význam gumotisku jako obalové techniky, objevují se nové konstrukce kotoučových strojů s dvěma až čtyřmi tiskovými jednotkami s poměrně velkými výkony. Rychlé schnutí anilínových barev umožnilo následné rychlé zpracování potištěného papíru. Začíná se objevovat i potisk různých materiálů jako jsou sáčky, pytle, později pytle. Do první poloviny 20. století je flexotisk zařazován k podřadnějšímu tisku. Nejvýznamnější rolí v rozvoji sehrála tisková technika v potiskování papírů pro obalové účely. Název, který známe dnes se začal používat od roku 1952, kdy americka společnost usiluje o nový název pro tuto tiskovou techniku. 2. polovina 20. stol. Vzniká ve Švýcarsku a Německu vzniká název Flexotisk. Největší změny v kvalitě flexotisku začaly v 2. polovině 20. století.


Při tisku je tisková barva řídké tekuté konzistence ze zásobníku barvy přenášena ponorným válcem nebo raklovou komorou na povrch rastrového - aniloxového válce.Aniloxový válec nanáší barvu na povrch pružné tiskové formy, ta je připevněna na formovém válci. Z formového válce se přenáší obraz na potiskovaný materiál, což je arch nebo nekonečný pás tlakem, který proti formovému válci vyvozuje tlakový válec.

Z databáze Google, studentské práce
Mikro DTP s.r.o.
Hřbitovní 24
312 00 Plzeň
Tel.: +420 776 777 966
po-pá 8.10-14.30(16) h.
etikety@mikrodtp.cz
Návrat na obsah